Chơi mini game vui cùng bạn bè!

Trang chủ > Hành động > Kung Fu Panda vs Zombies

Game kung fu panda vs zombies

Thể loại: Game Hành động Ngày: 28-11-2012 Lượt chơi: 1727 Nội dung: Kung Fu Panda vs Zombies Thuộc kiểu game: Lưu điểm

Hướng dẫn chơi game Kung Fu Panda vs Zombies

A-S-W-D để di chuyển,J tấn công,K nhảy,U-I-D kỹ năng đặc biệt,Space đánhboom

Các game liên quan với game Kung Fu Panda vs Zombies