Chơi mini game vui cùng bạn bè!

Trang chủ > Trí tuệ > Ốc sên tìm nhà 3

Game Ốc sên tìm nhà 3

Thể loại: Game Trí tuệ Ngày: 08-12-2012 Lượt chơi: 51174 Nội dung: Lần này, chú ốc sen Bob nghịch ngợm đã vượt không gian đến tận đất nước Ai Cập xa xôi. Hãy giúp chú tìm được đường về nhà nhé! Thuộc kiểu game: Lưu điểm

Hướng dẫn chơi game Ốc sên tìm nhà 3

Thao tác bằng chuột.

Sử dụng các thiết bị và đạo cụ có sẵn.

Click vào Bob để dừng lại khi cần

Các game liên quan với game Ốc sên tìm nhà 3