Chơi mini game vui cùng bạn bè!

Trang chủ > Bạn gái > Chalk girl

Game chalk girl

Thể loại: Game Bạn gái Ngày: 15-11-2012 Lượt chơi: 1876 Nội dung: Làm đẹp cho bé Sue! Thuộc kiểu game: Lưu điểm

Hướng dẫn chơi game Chalk girl

Làm đẹp và trang điểm cho bé Sue theo thứ thự được hướng dẫn trong game

Các game liên quan với game Chalk girl