Chơi mini game vui cùng bạn bè!

Trang chủ > Trí tuệ > Thử thách sống còn

Game thử thách sống còn

Thể loại: Game Trí tuệ Ngày: 04-01-2013 Lượt chơi: 1714 Nội dung: 21 tháng 12 có phải tận thế? Một ý tưởng được đưa ra để ngăn chặn thiên thạch bay tới Trái Đất đã được đưa ra. Bằng sự giúp đỡ từ mặt trăng, hãy cố gắng ngăn chặn thảm họa! Thuộc kiểu game: Lưu điểm

Hướng dẫn chơi game Thử thách sống còn

Di chuyển chuột để mặt trăng quay xung quanh trái đất, ngăn chặn các sự tấn công

Các game liên quan với game Thử thách sống còn