Chơi mini game vui cùng bạn bè!

Trang chủ > Thể thao > Biểu diễn BMX

Game biểu diễn bmx

Thể loại: Game Thể thao Ngày: 25-01-2013 Lượt chơi: 1728 Nội dung: Khoe tài thi triển các động tác bay lượn trên không siêu đẳng trong game thể thao Biểu diễn BMX Thuộc kiểu game: Lưu điểm

Hướng dẫn chơi game Biểu diễn BMX

Sử dụng các phím ↑ ↓ để di chuyển

Sử dụng phím ENTER để quay đầu

Sử dụng phím ← →để giữ thăng bằng

Sử dụng các phím [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] để thi triển kỹ năng

Hoàn thành số điểm được yêu cầu để qua màn

 

Các game liên quan với game Biểu diễn BMX