Chơi mini game vui cùng bạn bè!

Trang chủ > Vui nhộn > Bắn trái cây

Game bắn trái cây

Thể loại: Game Vui nhộn Ngày: 28-01-2013 Lượt chơi: 1622 Nội dung: Công việc thu hoạch quả không đơn giản. Chút gà tía đã thuê được hai nhân công gà vàng để thu hoạch nhưng họ vẫn cần thêm người. Hãy giúp họ nhé! Thuộc kiểu game: Lưu điểm

Hướng dẫn chơi game Bắn trái cây

Di chuyển chuột đến vị trí thích hợp và click chuột để bắn

Các game liên quan với game Bắn trái cây