Chơi mini game vui cùng bạn bè!

Trang chủ > Trí tuệ > Jerry vượt mê cung

Game jerry vượt mê cung

Thể loại: Game Trí tuệ Ngày: 05-02-2013 Lượt chơi: 2547 Nội dung: Jerry rất đói, và Jerry đã lấy trộm một ít pho mát của Tom. Trên đường về, Jerry đã bị lạc trong mê cung của Tom, bạn có thể giúp Jerry tội nghiệp chứ? Thuộc kiểu game: Lưu điểm

Hướng dẫn chơi game Jerry vượt mê cung

Click chuột để vào đường đi để xoay chúng. Nó cho phép bạn kết nối các con đường để giúp Jerry về nhà

Nếu hết thời gian sẽ bị Tom bắt, trò chơi kết thúc

Các game liên quan với game Jerry vượt mê cung