Chơi mini game vui cùng bạn bè!

Trang chủ > Chiến thuật > Phòng thủ nông trại

Game phòng thủ nông trại

Thể loại: Game Chiến thuật Ngày: 18-02-2013 Lượt chơi: 2154 Nội dung: Nông trại đang bị một đám thú lạ tấn công, những người nông dân phải hợp lực lại chống trả. Hãy giúp họ một tay nào! Thuộc kiểu game: Lưu điểm

Hướng dẫn chơi game Phòng thủ nông trại

Sử dụng các phím A S D W để di chuyển bản đồ

Nhấn chuột để chọn và đặt  tháp canh

Mạng thể hiện lượng sát thương bạn có thể chịu, bạn sẽ thua nếu nó về 0

Các game liên quan với game Phòng thủ nông trại