Chơi mini game vui cùng bạn bè!

Trang chủ > Trí tuệ > Tưới cây

Game tưới cây

Thể loại: Game Trí tuệ Ngày: 19-11-2012 Lượt chơi: 2089 Nội dung: Một cây xanh bé nhỏ sống sót trên đất sa mạc khô cằn! Nhiệm vụ của bạn là dẫn nước để tưới cây đó. Thuộc kiểu game: Lưu điểm

Hướng dẫn chơi game Tưới cây

Thao tác bằng chuột.

Phá bỏ các chướng ngại vật để dẫn nước về đường ống

Các game liên quan với game Tưới cây