Chơi mini game vui cùng bạn bè!

Trang chủ > Trí tuệ > Tìm điểm khác nhau

Game tìm điểm khác nhau

Thể loại: Game Trí tuệ Ngày: 13-06-2013 Lượt chơi: 2691 Nội dung: Thử tài nhanh mắt tìm 8 điểm khác nhau trong mỗi cặp tranh với chủ đề Mr Bean vui nhộn Thuộc kiểu game: Lưu điểm

Hướng dẫn chơi game Tìm điểm khác nhau

Bạn chỉ cần click vào các điểm khác nhau trong mỗi cặp tranh, tự động chúng sẽ được sửa lại cho giống nhau

Các game liên quan với game Tìm điểm khác nhau